Het doel van deze site

De Wachttoren-organisatie, dat is de organisatie van Jehovah's Getuigen, maakt er aanspraak op Gods éigen organisatie te zijn, de organisatie die als enige "de diepe dingen Gods" begrijpt en tot wie men moet komen wil men gered worden. Deze website is bedoeld om deze aanspraken zorgvuldig te toetsen, op uitdrukkelijke uitnodiging van Jehovah's Getuigen zelf:

“Wanneer het gaat om leerstellingen die als bijbelse waarheden worden onderwezen, raden de Getuigen u sterk aan hetzelfde te doen als de Bereeërs, toen zij de apostel Paulus hadden horen prediken: „Zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Jehovah’s Getuigen zijn van mening dat alle religieuze leerstellingen, of ze nu door henzelf of door anderen worden onderwezen, op deze wijze getoetst moeten worden om te zien of ze in overeenstemming zijn met de geïnspireerde Schrift. Zij nodigen u uit — dringen er bij u op aan — dit te doen in uw gesprekken met hen.”


Jehovah’s Getuigen — Wie zijn zij? Wat geloven zij?, 2011, blz. 3