"Bijbelstudie"? Eerst geschiedenis-onderzoek!

“Stel dat u geopereerd moet worden vanwege een levensbedreigende aandoening. Dan wilt u graag een chirurg die u volledig kunt vertrouwen, want u legt tenslotte uw leven in zijn handen. Zou het dan niet verstandig zijn om na te gaan wat zijn reputatie als arts is?

Zo is het ook verstandig om uw religie grondig te onderzoeken. Als u lid bent van een religieuze organisatie, legt u als het ware uw geestelijke leven in handen van die organisatie, en daarmee ook uw vooruitzicht op redding.”

De Wachttoren, 1 juli 2013 blz. 3

De grootste investering van uw leven

Als u voor een grote aankoop staat, dan is het verstandig om vooraf meer informatie in te winnen aangaande het product dat u wilt aanschaffen. U zult waarschijnlijk een vergelijking willen zien met producten van andere fabrikanten, en gebruikerservaringen, bijvoorbeeld op een consumenten-test website, geven doorgaans een goed inzicht in de kwaliteit van het product. Op basis van deze informatie kunt u de afweging maken of het een verstandige investering zal zijn.

Wanneer Jehovah's Getuigen bij u aan de deur komen, doen ze dat met één enkel doel, namelijk u te bewegen de allergrootste investering van uw leven te doen. Het product wat men u wil verkopen is redding van de aanstaande vernietiging, gevolgd door een leven op een paradijsaarde. De investering: uw totale leven.

De zogenaamde "Bijbelstudie" die Jehovah's Getuigen u aanbieden, heeft ten doel u er van te overtuigen dat de Wachttoren-organisatie Gods eigen organisatie is, en dat u om gered te kunnen worden zich onvoorwaardelijk met deze organisatie moet verbinden en haar moet gehoorzamen:

"Bijbelstudies moeten vertrouwd raken met de organisatie van de ’ene kudde’ waarover Jezus in Johannes 10:16 sprak. Zij dienen te beseffen dat het voor hun redding van essentieel belang is zich met Jehovah’s organisatie te vereenzelvigen (Openb. 7:9, 10, 15). Daarom moeten wij degenen aan wie wij bijbelstudie geven al naar de organisatie beginnen te leiden zodra de bijbelstudie is opgericht."

Onze Koninkrijksdienst, november 1990, blz. 1

Als u bij aanschaf van een product al vooraf onderzoek doet naar de deugelijkheid ervan, hoeveel te meer zou u dat dan moeten doen als de inzet uw huidig en eeuwig leven is?


Voordat u koopt: warenonderzoek!

Als uit uw waren-onderzoek nu zou blijken dat het product ondeugdelijk is, het een gezondheidsrisico kan betekenen, of potentieel zelfs dodelijk kan zijn, zult u dan nog snel geneigd zijn het aan te schaffen?

En wat als blijkt dat de fabrikant bewust informatie over risico's en rampzalige ongelukken met het product uit het verleden achterhoudt, en in plaats daarvan in de reclamefolder juist het tegendeel beweert van wat feiten uit het verleden uitwijzen, zou u zich niet bedrogen voelen en vertrouwen in de fabrikant voorgoed verliezen?

Komt deze vergelijking u voor als vergezocht? Wel, de fabrikant uit het voorbeeld is de Wachttoren organisatie. Wie de geschiedenis van deze organisatie aan een nauwkeurig onderzoek onderwerpt, zal uit haar eigen woorden bemerken dat ze het gedurende haar hele bestaan niet zo nauw genomen heeft met de waarheid, er blijkbaar op vertrouwend dat slechts weinigen werkelijk onderzoek zullen doen naar haar verleden.

In trouw aan de leringen van De Wachttoren hebben vele Jehovah's Getuigen grote offers gebracht. Sommigen verloren zelfs het leven, naar achteraf bleek tevergeefs, omdat leringen weer vervangen werden door nieuwe. Ook dit is voor nieuwere generaties vaak onbekend.


Hoe de informatie op deze site u kan helpen bij uw geschiedenis-onderzoek

“De Katholieke Kerk neemt in de wereld een zeer vooraanstaande positie in en beweert de weg tot redding te zijn voor honderden miljoenen personen. Elke organisatie die aanspraak maakt op die positie zou bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan zorgvuldig onderzoek en kritiek.

Ontwaakt!, 8 januari 1985, blz. 28

Zoals het citaat hierboven, is de Wachttoren zelf van mening dat iedere organisatie die aanspraak maakt op de "positie van redding voor miljoenen mensen" aan een grondig onderzoek onderworpen zou moeten worden. Welnu, blijkt uit grondig onderzoek in haar eigen publicaties dat wat Jehovah's Getuigen vandaag de dag over hun eigen verleden geleerd wordt in overeenstemmig met de historische feiten is? De informatie op deze site wil u helpen om dit voor u zelf na te gaan, door toegang te verschaffen tot bronnen die anders niet eenvoudig toegankelijk zouden zijn. Het is hierbij goed te bedenken dat ook de meeste Jehovah's Getuigen niet van deze informatie op de hoogte zijn, en ze dit daarom niet doelbewust voor u verzwijgen.

Tot slot

Vraag u zelf af: kan God liegen? Zou God verkeerde informatie doorgeven aan zijn ware aanbidders? Kan een organisatie die het aantoonbaar niet zo nauw neemt met de waarheid, mensen misleidt met verkeerde informatie, en in naam van God uitspraken doet die achteraf niet juist blijken te zijn, maar wel totale gehoorzaamheid daaraan vereist, derhalve werkelijk "Gods eigen organisatie" zijn?

comments powered by Disqus

Gerelateerd