Maar waarheen dan...? — Is er een alternatief?

"Heer, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven..."

— Johannes 6 : 68, NWV

'Maar hoe dan verder..... als dit niet de waarheid is, waar is die dan wel te vinden....? Is er dan een organisatie die wél "de waarheid" heeft, en die wel op de juiste manier volgens de bijbel leeft....?' - Veel Jehovah's Getuigen die twijfelen of het Wachttoren Genootschap werkelijk "Gods organisatie" is worstelen met deze vraag.

Niet naar een organisatie

Hoewel het woord "organisatie" in de bijbel niet voorkomt, is de eerste reactie vaak om op zoek te gaan naar een andere organisatie die dan wel alle antwoorden heeft. En dat is niet verwonderlijk, want het Genootschap laat geen gelegenheid onbenut om er in te hameren dat men zonder hulp de bijbel niet kan begrijpen, en nergens anders heen kan:

"De reputatie die de „getrouwe en beleidvolle slaaf"-organisatie in de afgelopen ruim 100 jaar heeft opgebouwd, dwingt ons veeleer tot de conclusie die Petrus onder woorden bracht toen Jezus vroeg of zijn apostelen hem ook wilden verlaten, namelijk: „Tot wie zullen wij heengaan?" (Joh. 6:66-69) Het lijdt geen enkele twijfel: wij hebben allemaal hulp nodig om de bijbel te begrijpen, en wij kunnen de schriftuurlijke leiding die wij nodig hebben, niet buiten de „getrouwe en beleidvolle slaaf"-organisatie vinden."

De Wachttoren, 15 mei 1981, blz. 19

De "reputatie" van deze organisatie laat er, zoals haar geschiedenis uitwijst, geen twijfel over bestaan: dit kan niet uit God zijn...

Jezus is de Weg

Wat is dan wel de waarheid? Het is treffend dat de Wachttoren deze uitspraak op zichzélf betrekt. Het moge echter duidelijk zijn dat Petrus zich rechtstreeks tot Jezus richtte, en "de waarheid" niet door een organisatie of groep mensen geclaimd kan worden, maar slecht te vinden is in de Persoon van Jezus.

"Jezus zei: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."

— Johannes 14:6

"‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’"

— Johannes 6:35-59

‘De behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam [dan 'Jezus'] de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden’

— Handelingen 4:12

Hij nodigt u uit

Jezus nodigt u persoonlijk uit om naar Hem te komen. Hij heeft Zijn offer niet slechts voor een door de Wachttoren uitgevonden kleine elite van 144.000 personen gebracht, nee, Hij is ook voor u gestorven. Hij wil ook u rust geven. Neemt u Zijn uitnodiging aan?

"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

— Mattheüs 11:28-30
comments powered by Disqus

Gerelateerd