Zijn Jehovah's Getuigen christenen?

Samenvatting

Jehovah's Getuigen beschouwen zichzelf als christenen, en een eerste indruk lijkt dat te bevestigen, ze beroepen zich immers op de bijbel. Een nadere beschouwing echter leert, dat de leer van het Wachttorengenootschap geheel niet op de bijbels boodschap lijkt, en Jehovah's Getuigen daarom geen christenen zijn.

 

Bijna hetzelfde, of toch anders?

Ze beroepen zich voor al hun overtuigingen op de bijbel, gebruiken in hun publicaties en evangelisatiemateriaal veel termen die voor christenen bekend zijn, geloven in Jezus als sleutel tot redding, en refereren naar zichzelf als "Jehovah's christelijke getuigen. Zijn Jehovah's Getuigen dus christenen? Zelf beantwoordt het Wachttorengenootschap deze vraag op haar website dan ook met een volmondig "ja". "Maar", zo gaat men verder, "op bepaalde punten zijn we anders dan andere religieuze groeperingen die zich christelijk noemen. We geloven bijvoorbeeld dat de Bijbel leert dat Jezus de Zoon van God is, geen deel van een drie-eenheid ... We geloven niet dat de ziel onsterfelijk is, ook niet dat er een Bijbelse basis is om te zeggen dat God mensen eeuwig martelt in een hel, en ook niet dat mensen die de leiding nemen in religieuze activiteiten een titel moeten hebben die hen boven anderen plaatst"[1].

Mensen die weinig of geen kennis van de bijbel hebben zouden door de oppervlakkige overeenkomsten, en verschillen die aan een andere interpretatie van de bijbel toegeschreven zouden kunnen worden, wellicht kunnen concluderen dat het hier inderdaad eenvoudig om een variant van het christelijk geloof gaat, waar er immers zo veel van zijn. Maar wanneer er iets dieper gekeken wordt, blijkt dat Jehovah's Getuigen zo goed als niets gemeen hebben met christelijke groeperingen. Dat zien Jehovah's Getuigen zelf ook zo, want andere overtuigingen worden collectief geschaard onder "het rijk van valse religie dat in de macht van Satan is". Enkel Jehovah's Getuigen vormen "het ware geloof".

Wat is een christen?

Een christen is een ieder die gelooft dat Jezus Christus gekomen is om mensen te redden en daartoe gestorven is voor onze zonden, zodat we door zijn offer weer met God verzoend zijn (1 Korinthiërs 15:1-4; 1 Kolossenzen 1:19-23). Het werk van Christus is het hart van het christelijk geloof, de inhoud van het goede nieuws, en de rode draad van de bijbel (Johannes 5:39; Lukas 24:25-27, 44-48). Het is het fundament dat christenen door de eeuwen heen hebben vastgehouden.

Is de boodschap van de Wachttoren werkelijk die van de bijbel?

Voor het Wachttorengenootschap is de inhoud van het evangelie, het "goede nieuws", echter geheel wat anders als wat christenen er onder verstaan. De Wachttoren leert dat het goede nieuws is, dat Jezus sinds 1914 onzichtbaar is teruggekomen en onzichtbaar regeert. In 1919 kwam Jezus volgens de Wachttoren inspectie houden van alle religies en vond alleen de volgelingen van Charles Taze Russell bezig met serieuze bijbelstudie, daarom stelde hij hen aan als zijn "trouwe en beleidvolle slaaf"[2]. Het Wachttorengenootschap beschouwt zichzelf daarom als "Gods organisatie", en "Gods enige kanaal voor communicatie met de aarde".

In tegenstelling tot het bijbelse verslag, is geloof in Christus niet voldoende om gered te worden, maar moet men naar de organisatie komen en gehoorzaam alle aanwijzingen van "de slaaf" opvolgen. Voor de Wachttoren is Jezus niet God, maar slechts een geschapen geestelijk wezen, en in werkelijkheid Michaël de Aartsengel. Ook leert de Wachttoren dat Jezus na zijn sterven niet lichamelijk is opgewekt, maar slechts als geestelijk wezen, God zou het lichaam eenvoudig hebben laten verdwijnen[3].

Omdat Jehovah's Getuigen de centrale boodschap van de bijbel, het offer van Christus voor de zonden, hebben vervangen door hun eigen boodschap, een onzichtbaar koninkrijk dat in 1914 gesticht zou zijn, en omdat ze hun organisatie als enige weg tot redding beschouwen, en niet Jezus Christus, kan met recht vastgesteld worden dat Jehovah's Getuigen geen christenen zijn.

 

Voetnoten:

 

  1. ^ http://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/zijn-jehovahs-getuigen-christenen/ (april 2015)
  2. ^ Jehovah's Getuigen zien hierin een vervulling van Mattheus 24:45 wat ze als een profetie interpreteren.
  3. ^ Mijn boek met bijbelverhalen, Wachttorengenootschap, 2004, blz. 102 - vergelijk Lukas 24:39; 1 Korinthiërs 15:16
comments powered by Disqus

Gerelateerd