Spreken de doden tot de Wachttoren-organisatie?

Spiritisme
Definitie: Het geloof dat iets onstoffelijks van de mens na de dood van het fysieke lichaam voortleeft en in contact kan treden met de levenden, gewoonlijk via iemand die als medium dienst doet. ... De bijbel veroordeelt alle vormen van spiritisme.”

Redeneren aan de hand van de Schrift, blz. 392

Inleiding

Het Wachttoren Genootschap wijst spiritisme af. Tegelijkertijd heeft het Genootschap een reputatie van alsmaar wisselende inzichten. Een combinatie van beide gegevens levert een zeker dilemma op...:

 

Wordt het werk door reeds gestorvenen uit de hemel geleid?

1917: JA (door Pastor Russell)

[Openbaring] 8:3 En een andere engel. — Niet de "stem van de Heer," genoemd in het voorafgaande hoofdstuk, maar het geïncorpereerde lichaam — de WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, dat Pastor Russell had opgericht om zijn werk te voltooien. Dit vers toont aan dat, hoewel Pastor Russell naar gene zijde is gegaan, hij nog steeds elk onderdeel van het oogstwerk leidt."

The Finished Mystery, 1917, blz. 144 (zie ook blz. 12, 227, 256)

1934: NEE (Dwaasheid!)

Niemand van de tempelklasse zal zoo dwaas zijn te beweren, dat een broeder (of broeders) die zich vroeger onder hen bevond, en die gestorven en naar den hemel gegaan is, nu de heiligen op aarde onderricht en hen leidt in betrekking tot hun werk. Zulk een gevolgtrekking doet denk aan 'de zonde van Samaria'"

De Wachttoren, juli 1934, blz. 99

1988: JA (door opgewekte opgewekte gezalfden...)

Vanaf de tijd van de apostel Johannes en tot in de dag des Heren verkeerden gezalfde christenen in het onzekere omtrent de identiteit van de grote schare. Het is derhalve passend dat een van de 24 oudere personen, die een afbeelding vormen van de gezalfden die reeds in de hemel zijn, Johannes’ denken zou stimuleren door een toepasselijke vraag te stellen. „En een van de oudere personen nam het woord en zei tot mij: ’Wie zijn dezen die in de lange witte gewaden gehuld zijn, en waar zijn zij vandaan gekomen?’ Daarop zei ik onmiddellijk tot hem: ’Mijn heer, gíj weet het’" (Openbaring 7:13, 14a ). Ja, die oudere persoon kon het antwoord te weten komen en het aan Johannes doorgeven. Dit suggereert dat reeds uit de doden opgewekte personen die tot de groep van de 24 oudere personen behoren, betrokken zouden kunnen zijn bij het doorgeven van goddelijke waarheden in deze tijd."

Openbaring – Haar Grootse Climax is Nabij!, 1988, blz. 124-25

Conclusie

Leidt Pastor Russell het werk nog steeds? Is het dwaasheid te geloven dat gestorvenen leiding geven aan het werk? Of zijn het de gestorven gezalfden die in deze tijd goddelijke waarheden doorgeven? Of zou het toch een vorm van spiritisme zijn wat het Wachttoren Genootschap aanhangt?

Wordt deze organisatie werkelijk "door God geleid"?

comments powered by Disqus

Gerelateerd