Gewetensconflict

MENSEN GEHOORZAMEN OF GOD TROUW BLIJVEN

Een indringend boek over de dramatische macht van religieuze leiders over het leven van mensen

door Raymond Franz

Voormalig lid van het besturend lichaam van Jehovah's Getuigen

INHOUD

De beweging van Jehovah's Getuigen heeft voor veel mensen iets mysterieus. Opmerkelijker is echter dat ook veel Getuigen zelf geen enkel idee hebben hoe de leerstellingen en de gedragsregels van hun eigen organisatie tot stand komen. De besprekingen van hun op wereldschaal opererende bestuursorgaan, het Besturende Lichaam, vinden plaats achter gesloten deuren, maar de beslissingen van dat Lichaam zijn voor iedere Getuige van kracht en afdwingbaar.

Raymond Franz heeft op alle lagen van de organisatiestructuur van de Getuigen gewerkt. De laatste negen jaar in het hoogste bestuursorgaan, het Besturende Lichaam. Hier kwam hij, vanwege beslissingen waarvoor hij medeverantwoordelijk was, voor een gewetensconflict te staan. Twee jaar nadat hij door de organisatie was verstoten, heeft hij dit boek geschreven. Het is voor het eerst dat er informatie uit het Besturende Lichaam van de Jehovah's Getuigen naar buiten komt

Het boek is geschreven zonder bittere gevoelens en heeft als doel om inzicht te verschaffen. Het geeft veel historische feiten over de organisatie van Jehovah's Getuigen en is zeer goed gedocumenteerd

AUTEUR

Raymond Franz groeide op in een familie van Jehovah's Getuigen. Zijn oom Frederick W. Franz, bij zijn leven president, was jarenlang de 'bijbelgeleerde' van de organisatie.

'Het unieke en integere relaas van Franz laat niet alleen zien wat zich achter de schermen van het leiderschap van de Jehovah's Getuigen afspeelt. Het is tevens een schoolvoorbeeld van de wetmatigheid dat in religieuze groeperingen het charisma van de stichters na verloop van tijd plaats moet maken voor de bureaucratie van de opvolgers.'- Richard Singelenberg, cultureel antropoloog aan de universiteit van Utrecht

Raymond Franz schrijft objectief en boeiend over zijn ervaringen en geeft een scherpe analyse van de problemen die in dit soort groeperingen optreden. Een zeer lezenswaardig boek voor allen die geboeid zijn door het wel en wee van sekten en hun machtsstructuren: vakmensen, leken en natuurlijk ook Jehovah's Getuigen zelf.

comments powered by Disqus

Gewetensconflict

Gerelateerd