Over deze website

"Indien gij op de verkeerde weg zijt en het niet weet, zoudt gij het dan op prijs stellen wanneer u door een andere persoon de goede weg gewezen zou worden? Of zoudt gij kwaad zijn? Zoudt gij deze persoon als onverdraagzaam beschouwen? Zoudt gij denken dat hij van haat blijk gaf jegens degene die u de eerste maal in de verkeerde richting heeft gestuurd? Zoudt gij hem geloven indien hij u kon aantonen waar gij verkeerd was door u naar uw eigen wegenkaart te verwijzen? Of zou trots of halsstarrigheid u ervan weerhouden uw fout te erkennen en u onverzettelijk op de verkeerde weg doen voortgaan? Gij zult waarschijnlijk wel niet zo dwaas zijn."

De Wachttoren, 1 juni 1952, blz. 171

Voor wie is deze site bedoeld?

De informatie die hier wordt aangeboden is bedoeld voor allen die een interesse hebben in de leer en achtergrond van het Wachttoren Genootschap, voor zowel Jehovah's Getuigen als niet-Getuigen.

Het doel

Het Wachttoren Genootschap maakt op niet minder aanspraak dan "Gods organisatie" te zijn, zijn enige kanaal voor communicatie met de aarde. Zonder deze organisatie kan men de bijbel zelfs niet begrijpen, zo beweert men, en men moet naar de organisatie komen om gered te kunnen worden.

Op deze site worden de aanspraken van het Wachttoren Genootschap beproefd, en onderzocht op basis van de wat men in de loop der jaren verkondigd heeft.

Over de makers

De makers van deze site zijn zelf geen Jehovah's Getuigen geweest, en derhalve geen verbitterde ex-leden, maar hebben onafhankelijk bronnenonderzoek gedaan, en de aanspraken en betrouwbaarheid van het Wachttoren Genootschap onderzocht aan de hand van haar eigen lektuur.

De bronnen

De bronnen worden uitsluitend gevormd door publicaties van het Wachttoren Genootschap zelf. Daar vooral de oudere lektuur moeilijk te vinden is zal, indien mogelijk, een digitale versie worden aangeboden.

Voor Jehovah's Getuigen kan veel van de hier aangeboden informatie onbekend, en mogelijk zelfs schokkend zijn. Het is echter geenszins de bedoeling geweest om hen te kwetsen. Het uitgangspunt is dat een ieder recht heeft op alle informatie, en op basis daarvan zelf een oordeel moet kunnen vellen of de aanspraken van het Wachttoren Genootschap gerechtvaardigd zijn.

De keuze

Wanneer men kennis heeft kunnen nemen van alle feiten blijft de vraag of deze organisatie de proef doorstaat, en daadwerkelijk kan claimen namens God te spreken, en of men mensen moet gehoorzamen of trouw moet blijven aan God.

"..zij namen het woord met de grootste bereidwilligheid des geestes aan en onderzochten dagelijks zorgvuldig de Schriften of deze dingen zo waren."

Handelingen 17:11
comments powered by Disqus

Gerelateerd