Vijf Generaties in "de waarheid"

Introductie

Door de jaren zijn er vele wijzigingen geweest in de leer van het Wachttoren Genootschap. Oude overtuigingen werden afgedankt en nieuwe kwamen er voor in de plaats. Wat voor invloed had dit op Jehovah's Getuigen? Beschouw eens de geschiedenis van de familie Smith, welke aan het eind van de 19e eeuw in de waarheid kwam. De familie is denkbeeldig, maar het verhaal is gebaseerd op de werkelijke leer van het Wachttoren Genootschap.


Toen Fred en Alma "Studies In the Scriptures" van Charles Russell lazen, keken ze vol verwachting uit naar 1914. Armageddon zou dan voorbij zijn, en het Koninkrijk zou ten volle gevestigd zijn op aarde.

In 1920 geloofden Fred en Alma dat miljoenen mensen die toen op aarde leefden nooit zouden sterven. Ze baseerden dit geloof op het boek van het Genootschap "Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven". Het Genootschap verzekerde hen in dit boek dat in het jaar 1925 Abraham, Isaak en Jacob als volmaakte mensen terug zouden keren.

Ondanks de crisis in de jaren '20, droegen Fred en Alma vrijwillig bij aan de bouw van "Beth-Sarim", waar Abraham en de overige vorsten weldra hun intrek zouden nemen. Tot de tijd van hun terugkeer nam Joseph Rutherford er zijn intrek.

Toen in 1941 het boek "Kinderen" werd uitgegeven, besloten de kleinkinderen van Fred en Alma te wachten met trouwen tot Armageddon voorbij zou zijn. In dat zelfde jaar werd aan Fred, Alma en hun familie verteld dat de kinderen zes uur per dag langs de deuren zouden moeten gaan in de vakantie, om het boek "Kinderen" te verspreiden. Als ze dit zouden doen zouden ze gered worden.

In 1943, nadat ze 64 jaar lang hadden verkondigd dat Christus sinds 1874 aanwezig was, moesten Fred, Alma en hun familie hun overtuiging herzien. Door een wijziging in de Wachttoren chronologie, leerden ze dat Christus niet in 1874 teruggekeerd was, maar dat het 1914 moest zijn.

Toen Armageddon na de Tweede Wereldoorlog uitbleef, besloten de kleinkinderen van Fred en Alma te trouwen. Omdat hen geleerd werd dat inenting tegen God's wet inging, zagen ze er van af hun kind in te enten. In 1947 verloren Fred en Alma hun eerste achterkleinkind. Omdat het niet inge├źnt was, overleed het aan de pokken. In 1952 werd het verbod op inenting opgeheven.

In 1966 zagen de achterkleinkinderen van Fred en Alma er van af hoger onderwijs te volgen of een te carrière beginnen. Ze gingen de pioniersdienst in, en wilden geen kinderen, omdat ze er van overtuigd waren dat Armageddon in 1975 zou komen. Toen Fred en Alma overleden, hadden ze drie generaties van hun kinderen mee mogen maken, maar Armageddon zagen ze niet.

De achter-achterkleindochter van Fred overleed in 1978, omdat ze gehoorzaamde aan de leer van de Wachttoren en een niertransplantatie weigerde. De leer over transplantaties werd in 1980 herzien.

In 1983 onttrokken verscheidene leden van de familie zich aan de organisatie. Na het onderzoeken van de geschiedenis van de organisatie konden ze niet langer geloven dat God haar leidde. Vanwege het beleid ten opzichte van uitgeslotenen en personen die zich onttrokken hadden, worden ze gemeden, niet alleen door kennissen en vrienden, maar ook door familieleden die Jehovah's Getuige zijn.

In 1995 verlieten nog anderen de organisatie, omdat bleek dat de Wachttoren tientallen jaren foutief had verklaard dat "deze generatie" waar Jezus over sprak, betrekking had op "de generatie van 1914". Armageddon zou nu in feite nog honderden jaren op zich kunnen laten wachten. Ook zij worden nu gemeden door diegenen die achterbleven in de organisatie.

De familie was meer dan 100 jaar, en vijf generaties lang, in de Wachttoren organisatie. Van elke generatie werd verwacht dat het de laatste zou zijn in dit samenstel van dingen. Het mocht niet zo zijn. Sommigen geloven dat deze familie groot geloof in Jehovah en zijn organisatie had. Anderen menen dat ze slechts een menselijke organisatie volgden.

Gerelateerd