Oud licht van Russell tot Rutherford

— verzameld 'oud licht' —

“De leer is sinds de oprichting nooit echt veranderd”

— Woordvoerder van het Wachttoren Genootschap in dagblad Trouw van 3 december 1998

Ondanks het feit dat Wachttoren Genootschap-oprichter Charles Taze Russell en diens opvolger Joseph Franklin Rutherford enorme aantallen boeken geschreven hebben, is geen enkel geschrift van een van beiden vandaag nog in gebruik. Slechts weinigen zullen heden nog op de hoogte zijn van wat de "toenmalige waarheid" was.

Hieronder volgt een indruk van "oud licht" zoals dat in de geschriften van Charles Russell en Joseph Rutherford te vinden is.

De troon van God staat op de Plejaden

De bijbel voorspelt de stoomtrein

De "tijd van het einde" begon 1799

De Parousia van Christus begon in 1874

Het Koninkrijkrijk in de hemel werd opgericht in 1878

Russell is zonder twijfel persoonlijk de "trouwe en beleidvolle slaaf"

Armageddon komt in 1914

Armageddon komt in 1941 - verspreid het boek "Kinderen" 6 uur per dag als u gered wilt worden

Niet meer trouwen, en geen kinderen vóór Armageddon

De piramide van Gizeh is Gods stenen getuige en profeet

Pastor Russell ziet na zijn dood ook nog toe op het werk

Abaddon, Satan of Jezus?

Gerelateerd