De Tijden der Heidenen opnieuw beschouwd

door C.O. Jonsson

Onderstaande introductie komt van de achterzijde van het boek.


De Tijden der Heidenen Opnieuw Beschouwd, van de Zweedse auteur Carl Olof Jonsson, is een wetenschappelijke verhandeling, gebaseerd op zorgvuldig en uitvoerig onderzoek, dat een ongebruikelijk gedetailleerde studie van historische Assyrische en Babylonische verslagen omvat die betrekking hebben op de datum van de verwoesting van Jeruzalem door de Babylonische veroveraar Nebukadnezar.

Deze publicatie gaat de geschiedenis na van een lange reeks van interpretatietheorieën verbonden met tijdsprofetieën afkomstig uit de Bijbelboeken Daniël en Openbaring, beginnend met die van het Judaïsme in de vroege eeuwen, via Middeleeuws Katholicisme, de Reformatoren, en tot aan negentiende eeuws Brits en Amerikaans Protestantisme. Het onthult de eigenlijke oorsprong van de interpretatie die uiteindelijk de datum van 1914 voortbracht als een voorzegd jaar voor het einde van "de Tijden der Heidenen," een datum overgenomen en tot op de dag van vandaag wereldwijd verkondigd door de religieuze beweging bekend als Jehovah's Getuigen. De importantie van deze datum voor de exclusieve aanspraken van de beweging wordt herhaaldelijk benadrukt in haar publicaties. De Wachttoren van 15 oktober 1990, bijvoorbeeld, zegt op bladzijde 19:

“Gedurende 38 jaar voorafgaande aan 1914 wezen de Bijbelonderzoekers, zoals Jehovah’s Getuigen toen werden genoemd, op die datum als het jaar waarin de tijden der heidenen zouden eindigen. Wat vormt dit een opmerkelijk bewijs dat zij ware dienstknechten van Jehovah waren!”

Het boek bevat een hulpvolle bespreking van de toepassing van de Bijbelse profetie met betrekking tot de "zeventig jaren" van Babylonische overheersing van Juda. Lezers zullen de informatie verfrissend verschillend vinden van enige andere publicatie over dit onderwerp.


Lees de Nederlandse vertaling van de inleiding online:

De Tijden der Heiden opnieuw beschouwd


Gerelateerd