“The Way to Paradise”

"Zonder twijfel zullen veel jongens en meisjes die dit boek lezen, tijdens hun leven meemaken dat ze Abraham, Isaac, Jakob, Daniël, en die andere getrouwe mannen uit het verleden zien verschijnen in de heerlijkheid van hun "betere opstanding", volmaakt van geest en lichaam"

— The Way to Paradise, 1924, blz. 226

Samenvatting

Begin jaren '20 van de twintigste eeuw was het Wachttoren Genootschap er van overtuigd dat de wereld in 1925 zou eindigen. Een enorme campagne onder de naam "Millioenen nu levende menschen zullen nimmer sterven" werd opgezet om dit "goede nieuws" bekend te maken. Naast de brochure met dezelfde naam als de campagne, waarin dit luid verkondigd werd, zetten de Wachttoren leiders hun ideeën over "het paradijs" verder uiteen in het boek "The Way to Paradise", uitgegeven in 1924. Nu het paradijs zo dicht voor de deur stond, liet men de fantasie de vrije loop.

1. Oud "goed nieuws"

Hoewel het Wachttoren Genootschap tegenwoordig weet te melden dat de "Millioenen" brochure "juweeltjes van waarheid" bevatte[1], en dat de veldttocht "enorme afmetingen" aannam, waarmee een "groot getuigenis" werd gegeven"[2], ziet de werkelijkheid over de inhoud van deze "Millioenen"- veldtocht en het toenmalige "goede nieuws" er echter iets anders uit dan het Genootschap nu wil doen voorkomen. Centraal in de Wachttoren-boodschap stond namelijk het "goede nieuws" dat in 1925 Gods koninkrijk op aarde gevestigd zou worden...

2. 1924 - Gods tijd voor onthulling van profetie

In 1924 publiceerde het Wachttoren Genootschap het boek "The Way to Paradise"[3], bedoeld als boek om ook kinderen het toenmalige "goede nieuws" dat het paradijs in 1925 zou komen in te prenten. Door enkel de bijbel te lezen konden ze Gods plan niet begrijpen, en daarom was dit boek als hulp geschreven:

You may be sure that the proper way to train a child is God's way. That you may thus train them, and as an aid to training themselves, you should provide them instructions upon God's Word. This knowledge they cannot acquire by merely reading the Bible. They must have some help to divide rightly the Word of truth. (2 Timothy 2:15) This book is published to provide that much-needed help."

blz. II

Zoals Joseph Rutherford op zijn typische wijze altijd claimde dat Wachttoren-inzichten van God afkomstig waren, kon de bijbel niet begrepen worden vóór Gods tijd, maar die tijd was nu gekomen. En ook de kinderen konden nu Gods plan begrijpen door middel van dit boek:

The Bible could not be understood until God's due time to have it understood. That due time is here now because the time has come to establish his government. Now it is possible for even the children to understand the divine plan as set forth in the Bible

blz. III

In hoeverre het Wachttoren Genootschap Gods boodschap werkelijk begrepen had, kan worden geïllustreerd aan de hand van diverse passages uit "The Way to Paradise", waarbij met name hoofdstuk 11 duidelijkheid hierover verschaft.

 

3. "The Way to Paradise", Hoofdstuk XI — Princes in All the Earth

"Wanneer men met een meer gevorderde studie van de bijbel begint, zal men ontdekken dat het jaar 1925 A.D. in het bijzonder gekenmerkt is in profetie....", is het inzicht dat het boek verschaft. En, we zouden, daarom, kort na 1925 de opstanding kunnen verwachten van Abel, Enoch , Noach, Abraham, Isaac, Jacob en vele anderen die in Hebreeën 11 genoemd worden...

"who are these fathers whom Christ is to make Princes in all the earth?"

blz. 215

"Abraham will be a child also"

blz. 216

"They will hold those places as princes during the time of Christ's reign on earth"

blz. 217

"Abraham, Isaac and Jacob will be...in the visible part of the kingdom as princes"

blz. 218

"Jerusalem is to be the capitol of the new kingdom"

blz. 219

"When you take up a more advanced study of the bible, you will find that the year 1925 A.D. is particularly marked in prophecy..."

blz. 220

"If so, how long before the antitype would come?"

blz. 221

"Now let's see how accurately this type also outlines the time features of God's plan..."

blz. 222

"The year 1925 therefore, would have been the last jubilee the Jews would have kept, if they had remained faithful to their covenant..."

blz. 223

"We should, therefore, expect shortly after 1925 to see the awaking of Abel, Enoch , Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Melchisedec, Job, Moses, Samuel, David, Isiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, John the Baptist, and others mentioned in the eleventh chapter of Hebrews..."

blz. 224

'The princes can easily radio their instructions to any part of the world. Think of Prince Abraham having some general instructions to give, calling "Attention"...'

blz. 225

"No doubt many boys and girls who read this book will live to see Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel, and those other faithful men of old, come forth in the glory of their 'better resurrection', perfect in mind and body..."

blz. 226

"What a privilege to be living just at this time and to see the ending of the old and the coming in of the new! Of all the times in earth's history, today is the most wonderful..."

blz. 227

"Of course it will take some time to get things in smoothly running order after the great stress between now and 1926 ... You will have secured the services of the best decorators you can find. Some of them used to be undertakers; but since there are no more people dying, they have had to seek some new occupation..."

blz. 228

"You then call up the princes at Jerusalem, state your case, and make request that your father and your mother might be awakened..."

blz. 228-229

"They almost believe that they are in heaven; only they fail to see any angels with wings flying around. It gradually dawns upon them that they have been dead, and that they have been awakened..."

blz. 230

"There are no more obituary notices in the papers. Instead, there are lists of those who have been awakened..."

blz. 231

"When you try to explain some of the wonderful conveniences of the new kingdom they will look at you somewhat sympathetically, and think that you are telling some "whoppers", and that you must think they have lost their minds to believe such stuff..."

blz. 232

"We have a little machine on the top of the house which extracts all the power we can use directly from the air and sunshine and stores it for us to tap at any time... You must remember that we are living under the Golden Rule now, and not under the terrible rule of selfishness..."

blz. 233

"Maybe some dear mother who has lost a little one will find it again some morning in a crib beside her..."

blz. 234

"Maybe some fathers and mothers will read this book; and as they read, their longing hearts will cry out for the little ones laid away in the grave. Would it be possible to fold them in their arms again? Let such reread the above promises"

blz. 235

"As you begin to see what the kingdom of Christ means to all the world, does not your heart already begin to sing?"

blz. 236

"Has the reading of this little book been a blessing and joy to you? If so, you will want to pass the good news on to others that they too may be made glad ... you will want to be one of those messengers of peace"

blz. 254

4. Maar het einde kwam niet in 1925

Jarenlang heeft het Wachttoren Genootschap een ander "goed nieuws" verkondigd, namelijk dat het einde van de wereld zou komen in 1925, en dat bijbelse figuren zouden worden opgewekt. Mensen die geliefden verloren hadden werd de belofte in het vooruitzicht gesteld dat ze deze snel weer zouden zien. Zoals ook in 1914 gebeurde, kwam het einde niet...

Hadden de "ernstige bijbelonderzoekers", zoals Jehovah's Getuigen destijds bekend stonden, werkelijk de bijbel begrepen? Was dit werkelijk gezond "geestelijk voedsel te rechter tijd"?

"Behoort u tot degenen die "de Vader zoekt"? Hebt u het vurige verlangen God in waarheid te aanbidden? Dan is de waarschuwing van de apostel Paulus in Kolossenzen 2:8 bijzonder passend: "Past op dat niemand u bedriegt met zijn gefilosofeer, met lege fantasieën die aan menselijke overleveringen zijn ontleend..."

De Wachttoren, 1 december 1988, blz. 7

Voetnoten:

 

  1. ^ Jaarboek 1989, blz. 74
  2. ^ Jaarboek 1976, blz. 126 - 27
  3. ^ The Way to Paradise, W.E. van Amburgh, 1924, International Bible Students Association.

Gerelateerd