Brief van Diana n.a.v. uittreding uit de organisatie

Aan:
Alle familieleden, vrienden en
kennissen in het geloof

 

Betreft:
uittreding organisatie

Ik ben genoodzaakt om een door mij genomen besluit aan allen kenbaar te maken. Ik weet dat het voor de meesten als zeer onverwacht en onaangenaam zal worden ervaren. Ik wil wel van tevoren melden dat een ieder in gedachten moet houden dat dit een besluit is dat ik zeer goed heb overdacht en dat een ieder, dus ook ik, zijn eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van God.

Het gaat om het volgende:

Ik was de laatste periode in de gelegenheid om met meer dan gewone aandacht Gods woord te bestuderen-, met een objectievere blik dan voorheen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik kritischer ben komen te staan tegenover
a. het onderwijs en
b. het reilen en zeilen binnen de organisatie.
Er is veel waar ik volledig achter sta, maar daarentegen zijn er wat opvattingen die ik niet (meer) deel.

Er lagen voor mij twee mogelijkheden open:

1. doorgaan met dienen van Jehovah binnen de organisatie, maar dan met gedeelde enthousiasme òf

2. mijn standpunt innemen en pal staan voor verkregen inzichten en mij te distanciëren.

Aangezien ik Gods aangelegenheid ernstig genoeg acht om er niet halfslachtig mee om te kunnen springen, zal het jullie intussen duidelijk zijn dat ik heb gekozen voor ad 2. en waarom? Mijn geloof is mijn leven en ik merkte dat ik langzamerhand mentaal in de problemen begon te geraken, vanwege het feit dat ik aan de deur aspecten moest verdedigen waar ik niet achterstond. ik kon in mijn prediking niet meer met volle overtuiging tegen de mensen zeggen dat alléén Jehovah's Getuigen het alleenrecht hebben op overleving of zelfs het alleenrecht op mede-koningschap met Jezus Christus. Dat is geen geringe tweestrijd en daarom denk ik dat ik het mij niet kan permitteren om op die manier verder het goede nieuws te verkondigen. Wat ik doe moet ik met volle overgave kunnen doen en dat ontbrak er bij mij aan.

De eerlijkheid tegenover mijzelf en tegenover jullie allen gebiedt mij dan ook om nu aan jullie openlijk mijn standpunt kenbaar te maken, i.p.v. het stilzwijgen te bewaren en halfslachtig verder aan te modderen. Ik ben ervan overtuigd dat ik op deze wijze juist handel. Jehovah is ook voor openheid en eerlijk en ik ben er zeker van dat hij op de juiste tijd aan alle oprechten de juiste inzichten zal geven omtrent zijn voornemen. Daarom wil ik jullie aanmoedigen om als jullie bidden om Gods Geest, ook te blijven vragen of hij jullie de juiste inzichten geeft omtrent de dingen die jullie leren. Blijven jullie alle dingen onderzoeken en vasthouden aan het goede.

 

Mijn vertrouwen in Jehovah is van dien aard dat ik er zeker van ben Hij mij niet in de steek zal laten, net zo min als ik hem nimmer in de steek zal laten. Ik heb al mijn hele leven gesteund op de kracht van mijn God en ik heb nooit toegelaten dat daar iemand tussen kwam. Daarom heeft hij mij mijn hele leven al tegen allerlei kwaad beschermd en ik weet zeker dat ik op zijn verdere bescherming kan rekenen, dat voel ik, dus zorgen daarover hoeven jullie je dan ook niet te maken.

De consequenties van deze stap besef ik terdege. Jullie krijgen met deze annoncering dan ook de gelegenheid je van mij te distanciëren, want ik weet dat de organisatie leert dat ik nu dus slecht gezelschap voor jullie ben. hoewel ik jullie blijf beschouwen als medestrijders in het geloof. ik zal ook niet nalaten om voor jullie te blijven bidden opdat jullie vervuld mogen worden met de nauwkeurige kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk onderscheidingsvermogen (Rom. 1:9-10). Gelukkig weet ik dat ik in mijn dagelijks leven gewoon door kan gaan met het helpen van anderen om tot inzicht te komen dat Gods Woord de Waarheid is.

Net als Paulus (Fil 3:6-9) aanvaard ik het verlies van alles opdat ik Christus moge winnen. Er gaat niets boven vrede des geestes als gevolg van een rein geoefend geweten en een juiste hartetoestand. Als je dat hebt en Gods Woord als leidraad, zou je zelfs op een onbewoond eiland wonen en je dan nòg niet alleen voelen.

Tot slot zeg ik: het slot nu van de zaak, nu alles is gehoord, is: Vrees de ware God en onderhoud zijn geboden. Want dit is de gehele verplichting van de mens. Want de Ware God zelf zal elk soort van werk in het gericht brengen met betrekking tot alles wat verborgen is, of het goed is of slecht. Pred. 12:13.

 

En ik wil dan ook eindigen met wat er staat in 2 Kor. 13:14

De onverdiende goed van
de Heer Jezus Christus en
de liefde van God en het delen
in de heilige geest zij met u allen

Groetjes,

Diana

comments powered by Disqus

Gerelateerd