Is de Wachttoren gematigder geworden?

Inleiding

Wanneer Jehovah's Getuigen met vroegere uitspraken van het Wachttoren Genootschap worden geconfronteerd waaruit blijkt dat het Genootschap onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vereist "zoals men aan God zou gehoorzamen", is de reactie meestal in de trant van: "het Genootschap heeft een hele positieve ontwikkeling door gemaakt, er is veel veranderd, en dat zeggen ze nu niet meer", of: "mensen kunnen fouten maken, er is nu een beter begrip, en daarom is die zienswijze aangepast".

Nu kan het zo zijn dat de individuele Getuige inderdaad meent dat wat vroeger geclaimd werd nu niet meer geleerd wordt. Een blik in de tegenwoordige lectuur is echter voldoende om te zien dat het Wachttoren Genootschap haar aanspraken zeker niet gematigd heeft. En mensen maken fouten, dat valt niet te ontkennen. Echter, wanneer mensen exclusief namens God beweren te spreken, en wat gezegd wordt nadrukkelijk niet in twijfel getrokken mag worden, is dat dan niét aanmatigend, en wordt dan niet feitelijk God verantwoordelijk gemaakt voor die fouten?

Een paar meer actuele uitspraken van de Wachttoren om deze punten te benadrukken volgen hieronder.

1. Kan alleen de Wachttoren-organisatie de bijbel begrijpen?

Vergelijk dit:

“Beschouw ook eens het feit dat op de gehele aarde alleen Jehovah's organisatie door Gods heilige geest of werkzame kracht wordt geleid (Zach. 4 : 6). Alleen deze organisatie functioneert voor Jehovah's voornemen en tot zijn eer. Alleen voor deze organisatie is Gods Heilige Woord, de bijbel, geen verzegeld boek. In de wereld zijn veel intelligente mensen. Zij kunnen de Heilige Schrift lezen, maar zij kunnen niet de diepe betekenis ervan begrijpen ... Hoe zeer waarderen ware christenen het met de enige organisatie op aarde verbonden te zijn die de "diepe dingen Gods"begrijpt!”

De Wachttoren, 1 oktober 1973, blz 594

Met dit:

"Hoe onderzoekt Gods geest „alle dingen, zelfs de diepe dingen Gods”? In plaats van iedere christen een afzonderlijke openbaring te geven, gebruikt Jehovah zijn geest om zijn organisatie te leiden, en die organisatie geeft Gods verenigde volk begrip van de Bijbel"

De Wachttoren, 1 November 2007, blz. 28

en dit:

"Zonder de hulp van „de getrouwe en beleidvolle slaaf” zouden we de volledige draagwijdte van wat we in Gods Woord lezen niet kunnen begrijpen en zouden we ook niet weten hoe we het moeten toepassen"

De Schrift onderzoeken, 2012, Dagtekst zondag 4 Maart

2. Worden alleen Jehovah's Getuigen gered?

"Geloven Jehovah’s Getuigen dat zij de enigen zijn die gered worden?

Jehovah’s Getuigen denken dat ze de ware religie hebben gevonden. Als dat niet zo was, zouden ze hun opvattingen veranderen. Net als veel andere gelovige mensen hopen Jehovah’s Getuigen gered te worden. Maar ze geloven ook dat het niet aan hen is te beoordelen wie er gered zullen worden. Uiteindelijk is God de Rechter. Hij oordeelt."

De Wachttoren, 1 November 2008, blz. 28

Gesteld wordt dat alleen God oordeelt, maar desondanks kan alleen omgang met de organisatie van Jehovah's Getuigen redding brengen:

"Net als Noach en zijn godvrezende gezin voor redding afhankelijk waren van de ark, zo zijn afzonderlijke personen in deze tijd voor redding afhankelijk van hun geloof en hun loyale omgang met het aardse deel van Jehovah’s universele organisatie."

De Wachttoren, 15 mei 2006, blz. 22-23

"Miljoenen mensen overal op aarde hebben de feiten op hun waarde beoordeeld en zijn ervan overtuigd geraakt dat alleen Jehovah’s Getuigen de ware religie beoefenen. (...)
Is het van Jehovah’s Getuigen niet aanmatigend om te verklaren dat alleen zij Gods steun genieten? In feite zeggen zij hetzelfde als de Israëlieten in Egypte die ondanks het geloof van de Egyptenaren stelden dat zij Gods steun genoten of als de eerste-eeuwse christenen die stelden dat zij en niet de joodse religieaanhangers Gods steun genoten."

De Wachttoren, 1 juni 2001, blz. 16

3. Mensen maken nou eenmaal fouten.

"Toen hielp Filippus, geleid door heilige geest, de eunuch de profetie van Jesaja te begrijpen (Handelingen 8:27-35). Wat wordt hierdoor geïllustreerd? Dat persoonlijk lezen van de bijbel niet genoeg is. Door middel van zijn geest gebruikt Jehovah de getrouwe en beleidvolle slaafklasse om ons te helpen zijn Woord te rechter tijd te begrijpen. (...)
Hoewel de slaafklasse als ’getrouw en beleidvol’ wordt aangemerkt, zei Jezus niet dat ze onfeilbaar zou zijn. Deze groep van getrouwe gezalfde broeders bestaat nog steeds uit onvolmaakte christenen. Al hebben ze de beste bedoelingen, ze kunnen zich vergissen net als zulke mannen in de eerste eeuw zich soms hebben vergist (...). Maar hun beweegreden is zuiver, en Jehovah bedient zich van hen om ons van bijbelstudiehulpmiddelen te voorzien teneinde ons geloof in Gods Woord en beloften op te bouwen."

De Wachttoren, 1 december 2002, 13-18

"We moeten oppassen dat we geen onafhankelijke houding ontwikkelen. Laten we nooit iets zeggen of doen waaruit blijkt dat we twijfelen aan het communicatiekanaal dat Jehovah in deze tijd gebruikt"

De Wachttoren, 15 november 2009, blz. 13-17

Ook de 'slaafklasse' maakt fouten. Maar zou God willen dat die fouten toch als "waarheid" worden aanvaard? En als die fouten in het "geestelijk voedsel" terechtkomen, is dat dan van Jehovah afkomstig? En hoe weten we het onderscheid als we niet onafhankelijk mogen onderzoeken of het "communicatiekanaal dat Jehovah gebruikt" wel gezond voedsel voorschotelt?

comments powered by Disqus

Gerelateerd