Statistieken Jehovah's Getuigen in Nederland, 1970 - 2016

Bron voor deze statistieken zijn de jaarrapporten zoals die verschijnen in De Wachttoren.

 

I. Totaal aantal verkondigers, onderverdeeld in gewone verkondigers en pioniers, en het percentage van de totale bevolking.

verkondigers

 

II. Totaal aantal predikingsuren en gemiddeld aantal predikingsuren per verkondiger

uren

 

III. Groeicijfers uitgedrukt in procenten

groei

 

IV. Bijbelstudies

bijbelstudies

 

V. Dopelingen & uitstroom via uittreding en overlijden

gedoopten

 

doopuren

 

* aantal dopelingen is inclusief kinderen in de organisatie geboren. Gemiddeld aantal uren voor nieuwe bekeerlingen kan beduidend hoger liggen.